In sommige opzichten heeft onze regering al bereikt wat ze eigenlijk wilde; een algemeen begrip, zowel binnenlands als internationaal, dat het programma binnenkort zal worden afgesloten. In de politiek is 'binnenkort' echter een term die bijna alles kan betekenen. We zijn nu bijna vijf maanden verder sinds de aankondiging van half februari, die onmiddellijke afsluiting van het programma voorstelde samen met een lijst van wijzigingen met terugwerkende kracht die investeerders en de sector in het algemeen in rep en roer brachten.


De juridische gemeenschap maakte zich zorgen over de ongrondwettelijke aard van deze wijzigingen. Vastgoedverenigingen in Portugal, waaronder de Portugese Vereniging van Vastgoedontwikkelaars en -investeerders (APPII), oefenden aanzienlijke druk uit op de regering om de maatregelen te heroverwegen, waarbij ze wezen op de mogelijkheid van uitgebreide juridische geschillen als gevolg van de abrupte beëindiging van het Gouden Visa-programma.


De golf van protesten had effect en het programma blijft openstaan voor investeerders van buiten de EU, die nog steeds dezelfde voordelen genieten als voorheen. Het enige verschil is dat de definitieve afsluiting van het programma zal worden bepaald door een wet die dit jaar zal worden aangenomen en die een kans biedt aan degenen die een aanvraag willen indienen.


De vraag is dus nog steeds 'wanneer', maar de exacte tijdslijn blijft onzeker. Voor nieuwe aanvragers of degenen die al in het aanvraagproces zitten, is het goede nieuws dat alles vrijwel ongewijzigd blijft totdat de nieuwe regelgeving is goedgekeurd, maar investeerders moeten snel handelen om een investering veilig te stellen en de aanvraag in te dienen. Er zijn nog steeds mogelijkheden, maar de investeringsmogelijkheden in onroerend goed zijn duidelijk beperkt, dus investeerders moeten snel handelen.


Sommige nationaliteiten bevinden zich in een betere positie dan andere, omdat ze sneller een strafbladcontrole kunnen krijgen. Dit zijn onder andere Britse, Turkse en veel Aziatische landen.


Als de nieuwe wet uiteindelijk wordt aangenomen, zullen er nog enkele wijzigingen zijn. De definitieve versie van het wetsvoorstel die in het parlement zal worden gepresenteerd en besproken, zal de volgende punten bevatten:


  • Nieuwe aanvragen voor verblijfsvergunningen worden geaccepteerd totdat de nieuwe wet is gepubliceerd. Aanvragen en verlengingen waarover de bevoegde autoriteiten nog geen beslissing hebben genomen op het moment dat de nieuwe wet van kracht wordt, blijven geldig.


  • In behandeling zijnde aanvragen en toekomstige verlengingen zullen worden omgezet naar het D2 Ondernemersvisum, dat niet-EU-onderdanen in staat stelt om met hun gezin in Portugal te verblijven door een bedrijf of onderneming in het land te openen.


  • In tegenstelling tot de aanvankelijke aankondiging, zal de vereiste om zeven dagen per jaar in Portugal te verblijven voor houders van een Gouden Visum worden gehandhaafd onder het D2-visum. Dit is positief nieuws, aangezien de korte verblijfsperiode in Portugal altijd een belangrijke stimulans is geweest voor het programma.


  • Bovendien is het plan van de regering om investeerders te verplichten om de eigendommen te gebruiken voor hun eigen permanente verblijf of voor lange termijn verhuur tijdens visumverlengingen losgelaten. Deze belangrijke stap terug zal het vertrouwen van investeerders in de Portugese vastgoedmarkt in het algemeen helpen herstellen.


Gezien deze veranderingen ten opzichte van de maatregelen die in februari werden aangekondigd, adviseren wij alle aanvragers, of ze zich nu in de begin- of eindfase van de aanvraagprocedure bevinden, om de noodzakelijke procedures te doorlopen en alle lopende acties waar mogelijk te versnellen.


Voor nieuwe investeerders die nog steeds overwegen om deel te nemen aan het programma, is er nu een nieuwe kans na maanden van onzekerheid. Als zij klaar zijn om onmiddellijk te beginnen met de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning die leidt tot Europees burgerschap, is er nog voldoende tijd om alle noodzakelijke vereisten te verzamelen.


Athena Advisers kan u helpen bij het vinden van de perfecte woning voor uw investering en u veilig en uitgebreid begeleiden door het hele Gouden Visum aankoop- en aanvraagproces.