"We zijn niet in staat immigranten te integreren als hun kwalificaties niet worden erkend. Het is noodzakelijk om het proces van erkenning van kwalificaties te versnellen, misschien door het creëren van een one-stop-shop", zegt Conceição Matos, tijdens haar interventie in het debat "Een blik op gegevens over beroepskwalificaties", in het kader van de openbare presentatie van het "Jaarverslag over werkgelegenheid en beroepsopleiding, 2022", door het Centrum voor Arbeidsverhoudingen (CRL) en gerapporteerd door ECO.

"We hebben mensen nodig om te werken. We hebben immigranten nodig in Portugal. Portugal is het vijfde land ter wereld met de meest vergrijzende bevolking", voegde ze eraan toe.