Samen met de loonsverhoging richt de wet ook een "Fast Food Council" op met vertegenwoordigers van zowel werknemers als werkgevers die verdere loonsverhogingen kunnen goedkeuren en normen voor arbeidsomstandigheden kunnen vaststellen.