We waren dankbaar dat Marlene de Sousa Guerreiro Vice-Presidente Câmara da Municipal de São Brás de Alportel en Coronel Carlos Almeida GNR Commander Faro District Territorial Command aanwezig konden zijn. Van de SCP waren ook Mike Evans en Jane Thomas aanwezig.

Het seminar, dat zich richtte op bewustwording van verkeersveiligheid en misdaadpreventie, viel samen met de "Wereldherdenkingsdag voor verkeersslachtoffers" op 19 november, waarop de president van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, een krachtige oproep deed om het operationele en bewustmakingswerk te versterken tegen een probleem dat in de eerste helft van dit jaar 238 dodelijke slachtoffers eiste.

Het evenement Safe Christmas and New Year Seminar werd geïntroduceerd door Marlene de Sousa Guerreiro, David Thomas, voorzitter van Safe Communities Portugal en Cliff Newton, voorzitter van Amigos do Museu do Traje São Brás de Alportel, waar het evenement werd gehouden.

We hadden het voorrecht dat Dr. Raquel Viana, hoofd van de afdeling Communicatie, Innovatie en Speciale Projecten van de Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária van het hoofdkantoor van de ANSR in Lissabon aanwezig kon zijn. Zij gaf een zeer uitgebreide presentatie over de oorzaken van verkeersongevallen, de campagnes die worden gevoerd door de ANSR en de veiligheidsdiensten en de initiatieven die zijn gepland voor de feestperiode die begint op 13 december.

Capitão Samuel Afonso, GNR, Comando Territorial de Faro gaf een zeer uitgebreide presentatie over misdaadpreventie en verschillende misdaadinitiatieven van het GNR.

Na de presentaties was er ongeveer 45 minuten tijd voor vragen en antwoorden over onderwerpen als: het gebruik van CCTV-camera's als onderdeel van beveiligingssystemen voor huishoudens, dashcams voor voertuigen, straatnummering/naamgeving, het programma voor veilig wonen, het bellen van de politie in noodgevallen, huiselijk geweld, drugshandel, criminaliteitstrends in São Bras, campagnes voor verkeersveiligheid, plaatsen waar veel ongelukken gebeuren en het gebruik van rotondes door automobilisten.

Aan het eind werden door vicevoorzitter Marlene de Sousa Guerreiro certificaten uitgereikt aan de twee presentatoren. Er was zeer goede feedback van de aanwezigen en er zijn al plannen voor volgende evenementen.

Naar aanleiding van de "Werelddag voor de herdenking van verkeersslachtoffers" erkende Marcelo Rebelo de Sousa "de relevante rol van bewustmakings- en inspectiecampagnes die zijn gepland in het kader van het nationale inspectieplan", maar hij riep ook op "om het operationele werk en het collectieve bewustzijn te versterken, omdat alle levens tellen", aldus een notitie op de website van het voorzitterschap.

David Thomas merkte op dat "de opmerkingen van de president van de Republiek duidelijk het belang van verkeersveiligheid illustreren en dat iedereen, zowel voetgangers als weggebruikers, een rol moeten spelen in het verminderen van het aantal doden en gewonden per jaar". "Onthoud deze feestelijke periode dat het Beste Cadeau Aanwezig Zijn is. En dat hangt af van de inzet van ons allemaal".