De stad is de huidige titelhouder dankzij haar inspanningen om de uitstoot te verminderen met maatregelen zoals meer hernieuwbare energie en renovatie van verwarmingsinfrastructuur, verbetering van de biodiversiteit en voor haar schone lucht en water. De hoofdstad streeft ernaar om in 2030 klimaatneutraal te zijn.