Het initiatief, "Green Ports Madeira"genaamd en ontwikkeld in samenwerking met het elektriciteitsbedrijf van Madeira, heeft als doel de havens van de archipel koolstofvrij te maken en de energie die aan de schepen wordt geleverd, zal afkomstig zijn van hernieuwbare of groene bronnen, om de uitstoot te verminderen.