De Portugese economie overtrof zelfs het gemiddelde van de Europese Unie en de eurozone, beide met een bbp-schommeling van 0,5%, en de OESO (1,6%), en werd alleen voorbijgestreefd door Costa Rica (5,1%), Mexico (3,1%), de Verenigde Staten (2,5%) en Spanje (2,5%), volgens gegevens van INE en gerapporteerd door ECO.

Opgemerkt moet worden dat, hoewel Portugal tot de vijf landen met de hoogste bbp-groei behoort, de economische groei aanzienlijk vertraagt van 6,8% in 2022 tot 2,3% in 2023.

"Eerste jaarlijkse schattingen geven aan dat de groei van het OESO-BBP vertraagt tot 1,6% in 2023, vergeleken met 2,9% in 2022, in een context van hogere onderliggende inflatie in het OESO-gebied", aldus hetzelfde rapport.

Van de 27 OESO-landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn (11 lidstaten beschikken nog niet over informatie), hebben er 10 een krimp van het bbp in 2023 geregistreerd, waarbij Estland de grootste krimp (-3,0%) liet optekenen. In 14 landen vertraagde de groei, maar bleef positief.

Slechts drie economieën noteerden een hogere groei in 2023 vergeleken met het voorgaande jaar: Costa Rica (5,1% in 2023, vergeleken met 4,6% in 2022), de Verenigde Staten (2,5% vergeleken met 1,9% ) en Japan (1,9% vergeleken met 1%).