Volgens de normen die zijn opgesteld door de organisatie Green Destinations , die uitmuntendheid op het gebied van duurzaam toerisme aan de kust erkent, heeft de regio "een nalevingsniveau van 97,3 procent van de geanalyseerde duurzaamheidsindicatoren bereikt", heeft het bestuur van de Azoren bekendgemaakt.

Green Destinations, gevestigd in Nederland, is een non-profit organisatie met als hoofddoel verantwoord toerisme te bevorderen door gebruik te maken van de Sustainable Development Goals (SDG's) en internationaal erkende principes. De organisatie promoot en bekroont duurzame reisbestemmingen op meer dan 200 locaties in 60 landen.

De Azoren zijn in meerdere edities als winnende locatie erkend, nadat ze deze prijs in 2014 voor het eerst ontvingen. Zoals het bestuur van de Azoren heeft gezegd: "De onderscheiding die nu wordt toegekend aan de Autonome Regio van de Azoren valideert de positieve en geconsolideerde evolutie van het werk dat is ontwikkeld door middel van goede duurzaamheidspraktijken, en versterkt ook de positionering en het leiderschap van de Azoren op dit gebied."

De duurzaamheidsindicatoren die in overweging zijn genomen voor de toekenning van de prijs hebben betrekking op de natuur en het landschap, het milieu en het klimaat, de cultuur en tradities, het sociale welzijn, het bedrijfsleven en communicatie, en de kenmerken van de bestemming.

De Quality Coast award is vooral gericht op kustbestemmingen en daagt deze bestemmingen uit "om een verantwoord beheer te bevorderen, dat op een continue en duurzame basis wordt volgehouden, met als doel de toeristische sector aan te moedigen om relevante milieumaatregelen te nemen", legde het bestuurslid van de Azoren uit.