Dit aantal is gedaald ten opzichte van de 20.000 in de jaren tachtig.

In Helsinki daalde het aantal tussen 2019 en 2022 met 40 procent. De aanpak van Finland bestond uit het investeren in de bouw en het onderhoud van sociale woningen.

Het Housing First-model heeft een thuis gevonden voor 60 procent van de dakloze bevolking in Finland.