Details over het project, "Hydroelectric Development of José Maria de Oriol II", die door de Spaanse autoriteiten zijn toegestuurd, kunnen gedurende 30 werkdagen, tot 28 mei, worden geraadpleegd op het "Participate portal", geeft de APA aan in een verklaring.

Als onderdeel van het proces worden "alle meningen en suggesties die schriftelijk worden ingediend in overweging genomen en gewaardeerd, zolang ze specifiek betrekking hebben op het project dat wordt geëvalueerd".

In de verklaring zegt APA dat het, omdat het op de hoogte was van het project "en van mening was dat het aanzienlijke milieueffecten zou kunnen hebben in Portugal", Spanje op de hoogte heeft gesteld van de belangstelling van Portugal om deel te nemen aan de betreffende milieueffectbeoordelingsprocedure.

In reactie hierop, en binnen de werkingssfeer van het "Actieprotocol tussen de regering van de Portugese Republiek en de regering van het Koninkrijk Spanje betreffende de toepassing op milieueffectbeoordelingen van plannen, programma's en projecten met grensoverschrijdende effecten", hebben de Spaanse autoriteiten documentatie met betrekking tot de mogelijke effecten van het grensoverschrijdende project toegezonden.

Het project heeft betrekking op een nieuwe omkeerbare waterkrachtcentrale die zal worden gebouwd in de gemeente Alcántara in de provincie Cáceres, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande reservoirs van Cedillo en Alcántara II.

De nieuwe centrale, onder de verantwoordelijkheid van het Spaanse bedrijf Iberdrola, "zal geen invloed hebben op de manier waarop de netto hoeveelheid water die stroomafwaarts van Cedillo vrijkomt, wordt beheerd", aldus de verstrekte documentatie.

Uit beschikbaar gestelde milieueffectstudies blijkt dat het nieuwe project "een matig milieueffect zal hebben" en dat de gevolgen voor het Natura 2000-netwerk tot een minimum kunnen worden beperkt.

De dam van Cedillo ligt op de grens met Portugal en, gezien de definitie van de lijn die de twee landen scheidt, ligt de dam van Alcántara ook heel dichtbij. Tussen beide ligt het internationale natuurpark van de Taag.

In de documentatie die voor openbare raadpleging is toegestuurd, staat dat met betrekking tot grensoverschrijdende effecten "een potentieel effect op rivierhabitats van communautair belang (HIC) die aanwezig zijn op de oevers van het stuwmeer van Cedillo is vastgesteld, als gevolg van de verlaging van het niveau van het stuwmeer tot niveau 100 tijdens de uitvoering van de werkzaamheden" (vijf maanden tijdens de externe uitgraving en de bouw van kofferdammen voor de installatie van lagere waterinlaten, en nog eens vijf maanden tijdens de verwijdering van de kofferdammen en het schoonmaken van de bedding, in niet opeenvolgende jaren).

Er werd voorgesteld om herbebossing te ontwikkelen die gelijkwaardig is aan de aangetaste oppervlakken in gebieden waar mechanische toegang mogelijk is.

De waterkrachtcentrales José Mª de Oriol en Cedillo bestaan al in de stuwmeren van Alcántara II en Cedillo.

De nieuwe centrale genereert in totaal 440 MW geïnstalleerd vermogen en bespaart de uitstoot van naar schatting 355.000 ton kooldioxide per jaar, volgens de documenten, die goed zijn voor het scheppen van 3.600 directe en indirecte banen.