Hoewel de soort niet als bedreigd wordt beschouwd, is het een teken van een briljante comeback van een vogel die in het grootste deel van West-Europa zwaar was ontvolkt.

Credits: Getty Images; Auteur: Ruben Moreno Montoliu;

Recentelijk zijn er populaties verschenen in Oost-Frankrijk en Nederland en zijn er herintroducties uitgevoerd in Groot-Brittannië en Ierland. Als een van Europa's belangrijkste arenden had de terugkeer van deze ooit wijdverspreide vogel allang moeten plaatsvinden.