In een verklaring zei het DGS dat er een toename was in de overdracht van Covid-19, met 16 gevallen in zeven dagen per 100.000 inwoners op 9 juni, wat een stijgende trend laat zien.

Deze waarde overtrof de 'piek' incidentie van afgelopen winter van 12 gevallen per zeven dagen per 100.000 inwoners, maar is lager dan die van afgelopen zomer van 42 gevallen per 100.000 inwoners, aldus het DGS.

Gegevens geraadpleegd door Lusa op het DGS-portaal geven aan dat tussen 9 en 16 juni 2.337 gevallen van Covid-19 werden bevestigd en 68 sterfgevallen werden geregistreerd in Portugal.

Volgens de verklaring valt deze groei samen met de toegenomen prevalentie van een afstammeling van de JN.1 substam van het coronavirus, KP.3, die onlangs werd geclassificeerd als een variant die wordt gemonitord door het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding(ECDC).

"Er is ook een stijgende trend in het aantal spoedeisende episodes als gevolg van Covid-19 in alle regio's en leeftijdsgroepen, waarbij de groei duidelijker is in oudere leeftijdsgroepen", voegde het directoraat-generaal eraan toe.

Volgens de gegevens van het DGS kwam de specifieke sterfte door Covid-19 overeen met negen sterfgevallen per 14 dagen per miljoen inwoners, een waarde die lager is dan de maximumwaarden die in de afgelopen winter en zomer werden geregistreerd, respectievelijk 10 en 13 sterfgevallen per miljoen inwoners.

Alle waarden liggen onder de ECDC-drempel van 20 sterfgevallen per 14 dagen per miljoen inwoners, aldus het DGS.

Het DGS raadt aan om bij symptomen zoals hoest, koorts, hoofdpijn en ademhalingsmoeilijkheden een masker te dragen, fysieke afstand te bewaren en gesloten omgevingen of mensenmassa's te vermijden.