In 2021 gaven de landen van de Europese Unie (EU) 1.882 miljard euro uit aan pensioenbetalingen, wat gelijk staat aan 12,9% van het bbp. Volgens gegevens van Eurostat stegen de uitgaven voor deze ouderdomsuitkeringen met 2,8% ten opzichte van 2020, maar was het gewicht in het bbp 0,7 procentpunt (p.p.) lager dan in 2020, het jaar waarin het 13,6% bedroeg.

Portugal is een van de EU-landen waar ouderdoms- en nabestaandenpensioenen het zwaarst wegen op het bbp: het staat op de 5e plaats van 27 landen.

Volgens het Europees Bureau voor de Statistiek vertegenwoordigden de ouderdoms- en nabestaandenpensioenen in Portugal 14,2% van het bbp in 2021. Alleen Griekenland (16,4%), Italië (16,3%), Oostenrijk (15%) en Frankrijk (14,9%) komen voor Portugal op de ranglijst.

Ierland, met een pensioengewicht van 4,5% van het BBP, staat onderaan de tabel. De volgende landen op de lijst zijn Malta (6,4%), Hongarije (7%) en Litouwen (7,1%), de vier landen waar de inspanning om pensioenen te betalen het laagst is.