De voertuigen stoten geen vervuiling of motorlawaai uit en zullen "twee dieselvoertuigen vervangen die een zeer hoge kilometerstand hadden en waarvan de gasuitstoot niet aan de huidige wettelijke kwaliteitsnormen voldeed".