Poczucie optymizmu wyrazili Lusa prezesi Portugalskiego Stowarzyszenia Barów, Dyskotek i Animatorów (APBDA), Ricardo Tavares, oraz Narodowego Stowarzyszenia Dyskotek (ADN), José Gouveia.

"Oczekiwania są wysokie. Hotele są wypełnione w 90%. Dlatego wierzymy, że koniec roku będzie bardzo pozytywny dla sektora. Chcemy wyjść na prostą i wierzymy, że przyszły rok będzie rokiem wzrostu i ożywienia", powiedział Lusa prezes APBDA.

W tym samym duchu José Gouveia wyraził pragnienie "pełnego powrotu do Sylwestra sprzed pandemii".

"Oczekiwanie jest duże, ponieważ wszyscy mamy nadzieję, że lokale nocne zapełnią się" - zaznaczył prezes ADN.

Trudności

Mimo optymizmu stowarzyszenia ostrzegły przed trudnościami, z jakimi boryka się sektor, w czasie, gdy wciąż stara się otrząsnąć ze strat wynikających z działań na rzecz walki z pandemią kowida-19.

"Sektor przeżywa pewne trudności, mianowicie dlatego, że zaczął płacić wszystkie moratorium, zarówno na finansowanie covid, jak i czynsze. Jest to bardzo duże obciążenie do zapłacenia. Są przestrzenie, które płacą podwójny czynsz, który kiedyś płacili, ponieważ poszli dwa lata bez płacenia", powiedział Ricardo Tavares.

W tym sensie prezes Portugalskiego Stowarzyszenia Barów i Dyskotek przyznał, że będzie szukał większego wsparcia u przedsiębiorców z tego sektora.

"Staramy się z rządem, aby w przyszłym roku dać nam przerwę od trzech do sześciu miesięcy z moratoriami, aby przedsiębiorcy mogli zmierzyć się ze swoimi długami" - podkreślił.

Ze swojej strony José Gouveia uznał, że ożywienie w sektorze jest "pozytywne", choć "powolne", co wynika z inflacji i 19 miesięcy, w których działalność była zamknięta.

"Problemem jest tutaj pozostawiona dziura. Było, skutecznie, bardzo duży spadek tutaj w ciągu 19 miesięcy, w których zakłady zostały zamknięte, a więc jest stopniowe odzyskiwanie", powiedział.

Ricardo Tavares, prezes ADN bronił, że rząd będzie musiał być "bardziej uważny" na trudności doświadczane w sektorze.

"Rząd był trochę uśpiony w tej kwestii. Należy zwrócić pewną uwagę na rozwój tej działalności i czy potrzebuje ona jakiegoś wsparcia" - podkreślił.