Dla tych, którzy mają pieniądze do odebrania, pytanie jest zawsze takie samo: jak długo trzeba czekać na zwrot z IRS? Ministerstwo Finansów ujawniło, że pierwsze zwroty zaczęły być już wypłacane.

W zeszłym roku rząd ustalił średni okres 17 dni. Co do zasady, prognoza zwrotu IRS wynosi 12 dni dla tych, którzy dostarczają przez Automatyczny IRS i 19 dni dla tych, którzy dostarczają IRS ręcznie. Jednak długość procesu może się różnić od podatnika do podatnika.

Jak sprawdzić status zwrotu z IRS?

Aby skonsultować status zwrotu IRS, najpierw wejdź na Portal Finansowy i kliknij na obszar IRS, a następnie wykonaj następujące kroki;

1. Wprowadź numer identyfikacji podatkowej (NIF) i hasło, aby uzyskać dostęp do Portalu Finansowego;

2. Na stronie osobistej IRS, w menu bocznym, po lewej stronie ekranu, kliknij na 'Consult Declaration';

3. Wybierz rok, którego dotyczy dochód - w tym przypadku 2022 - i kliknij na 'Search';

4. Sprawdź status deklaracji, który może być jednym z następujących:

- Right statement (oznacza, że została zatwierdzona);

- Settlement Processed (oznacza, że znana jest już kwota zwrotu);

- Reimbursement Issued (oznacza, że Urząd Skarbowy przetworzył już przelew);

- Payment confirmed (płatność potwierdzona).