W porównaniu czwartego kwartału 2022 roku z trzecim, redukcja była największa. Jednak nawet przy spadku wskaźnika długu publicznego do 113,9 proc. pozostaje on trzecim najwyższym wśród państw członkowskich - wynika z danych Eurostatu .

Spadek wskaźnika długu publicznego Portugalii wyniósł 11,5 procent (p.p.) w 2022 r. i był trzeci co do wielkości. Na czele redukcji długu znalazła się Grecja, cofając się o 23,3 p.p., a następnie Cypr, (-14,7 p.p.).

W zestawieniu kwartalnym zadłużenie Portugalii spadło o 5,9 punktu procentowego (p.p.) w stosunku do III kwartału 2022 r., co jest najwyższym wynikiem w Unii Europejskiej. Kolejne miejsca zajęły Cypr (-4,8 p.p.), Grecja (-4,5 p.p.), Irlandia (-4,4 p.p.) i Austria (-3,0 p.p.).

Obniżki te były bardziej wyraziste niż średnia wspólnotowa. Wskaźnik długu publicznego spadł z 95,5% w 2021 r. do 91,6% w 2022 r. w strefie euro i z 88% do 84% w UE.

Mimo znacznej redukcji, Portugalia nadal ma trzeci najwyższy dług w UE. Jest tylko za Grecją, ze wskaźnikiem 171,3%, i Włochami, które rejestrują dług na poziomie 144,4%. Po Portugalii (113,9%) jest Hiszpania (113,2%), Francja (111,6%) i Belgia (105,1%).

Z kolei najniższe zadłużenie w stosunku do PKB zaprezentowano w Estonii (18,4%), Bułgarii (22,9%), Luksemburgu (24,6%), Danii (30,1%), w Szwecji (33%) i na Litwie (38,4%).