Wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę, koszty produkcji różnych produktów spożywczych wzrosły ze względu na wzrost cen energii, transportu i niektórych surowców, co odbiło się na portfelach rodzin.

Ceny samych pomarańczy, marchwi, brokułów i oliwy z oliwek wzrosły o ponad 50%, zgodnie z obliczeniami ECO, opartymi na Obserwatorium Cen. Z drugiej strony, morszczuk, pomidory i cukinie odnotowały spadki cen.

W świetle analizy danych przeprowadzonej przez ECO, spośród 37 analizowanych produktów spożywczych, dla których dostępne są dane, można zauważyć, że pomarańcza była produktem, którego cena wzrosła najbardziej pod względem średniej ceny płaconej przez konsumenta od początku wojny na Ukrainie.

Jednak zgodnie z dostępnymi danymi, średnia cena płacona producentom pomarańczy powróciła już do wartości sprzed wojny i wynosi 0,57 euro/kg, czyli ponad dwukrotnie mniej niż cena płacona przez konsumenta końcowego.

Sekretarz generalny Portugalskiej Konfederacji Rolników(CAP) wyjaśnia, że różnica ta wynika z faktu, że "nie ma portugalskiego produktu dostępnego do sprzedaży w Portugalii, pomarańcze muszą być importowane", więc ich cena jest droższa. "Te wyższe wartości dla konsumenta nie znajdują odzwierciedlenia w tym, co płaci się krajowym producentom", dodaje Luís Mira.