Opublikowane dane pokazują, że Portugalia jest szóstym krajem w Europie, w którym tydzień pracy jest najdłuższy.

"W 2022 r. normalny tydzień pracy wśród osób w wieku od 20 do 64 lat w Unii Europejskiej (UE) wynosił 37,5 godziny", podał Eurostat.

Dla porównania, w Portugalii pracownicy pracują średnio 39,9 godzin tygodniowo, czyli prawie dwie i pół godziny więcej niż średnia dla bloku wspólnotowego, według ECO.

Portugalia znajduje się wśród krajów, w których tydzień pracy jest najdłuższy, zajmując szóste miejsce w tabeli. Tylko w Serbii (43,3 godziny), Grecji (41 godzin), Polsce (40,4 godziny), Rumunii i Bułgarii (oba 40,2 lat) pracownicy pracują więcej godzin tygodniowo niż w Portugalii, podkreśla urząd statystyczny.