"Znaleźliśmy wartość nieco ponad 1,3 miliona euro, płatność podatku od nadmiernego zysku, ale nie uznajemy tej koncepcji nadmiernego zysku i oczywiście zakwestionujemy tę płatność", stwierdził administrator finansowy João Dolores podczas sesji prezentacji wyników za 2023 rok.

Zyski Sonae wzrosły w ubiegłym roku do 357 mln euro, co stanowi wzrost o 6,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Podatek od nadzwyczajnych zysków (znany jako podatek od nadzwyczajnych zysków) zaczął być naliczany w 2022 r. i zakończył się pod koniec 2023 r., Składa się z 33% stawki pobieranej od firm zajmujących się dystrybucją energii i żywności, które odnotowały 20% wzrost w porównaniu ze średnią zysków podlegających opodatkowaniu odnotowanych w poprzednich czterech latach.