W 2021 r. kraje Unii Europejskiej (UE) wydały 1 882 mld euro na wypłaty emerytur, co odpowiada 12,9% PKB. Według danych opublikowanych przez Eurostat, chociaż wydatki na te świadczenia emerytalne wzrosły o 2,8% w porównaniu z 2020 r., ich udział w PKB był o 0,7 punktu procentowego (p.p.) niższy niż w 2020 r., w którym wyniósł 13,6%.

Portugalia jest jednym z krajów UE, w których emerytury i renty rodzinne mają największy wpływ na PKB: zajmuje 5. miejsce wśród 27 krajów.

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego, w 2021 r. emerytury i renty rodzinne w Portugalii stanowiły 14,2% PKB. Tylko Grecja (16,4%), Włochy (16,3%), Austria (15%) i Francja (14,9%) wyprzedzają Portugalię w rankingu.

Irlandia, z wagą emerytur wynoszącą 4,5% PKB, znajduje się na dole tabeli. Następne na liście są Malta (6,4%), Węgry (7%) i Litwa (7,1%), czyli cztery kraje, w których nakłady na wypłatę emerytur są najniższe.