„ În contextul pandemiei Covid-19, piața creditelor de consum a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de credite și a valorii creditelor acordate în 2020, întrerupând tendința de creștere care a fost în vigoare din 2013”, se arată în Raportul de monitorizare a piețelor bancare cu amănuntul 2020.

O medie de 490,3 milioane EUR a fost acordată pe lună, „ceea ce se compară cu o medie de 632,8 milioane EUR în 2019", valoarea creditului acordat fiind similară celei din 2016.

„ Numărul mediu de credite pe lună a scăzut, de asemenea, (de la 133.264 în 2019 la 101.419 contracte în 2020)”, spune Banca Portugaliei.

În funcție de tipul creditului, suma „a scăzut cu 30.2 la sută în creditele personale, 15.1 la sută în creditele auto și 18.4 la sută în creditele „revolving” [revolving]”.

„ Jumătate din sumă a fost acordată prin intermediari de credite, preponderența acestor entități de pe piață fiind în creștere față de 2019”, a declarat Banca Portugaliei.

În ceea ce privește costul creditului, „aceasta a scăzut ușor, măsurată de media pieței aprilie [rata anuală procentuală] în trimestrul IV, care a scăzut cu 0,1 puncte procentuale față de anul precedent”.

„ Această reducere a reflectat scăderi ale costului creditelor „rotative” și ale creditelor auto, parțial compensate de creșterea medie a APR la creditele personale”, explică banca centrală.