Potrivit unui raport al ziarului Público, Rosa Monteiro dorește să includă mai multe femei și tineri din zonele dezavantajate în cursurile STEAM (știință, inginerie, arte, tehnologie și matematică).

Până la 10 septembrie, două licitații pentru sprijin din Planul de redresare și reziliență (PRR) sunt deschise universităților și institutelor politehnice: Young Impulse și Impulsul Adult.

Programul de impulsuri pentru tineri are ca scop creșterea numărului de absolvenți, masteranzi și doctorați în disciplinele STEAM, în timp ce programul de impulsuri pentru adulți își propune să construiască parteneriate între instituțiile de învățământ superior și angajatori, să valorifice calificările lucrătorilor (cu vârsta de peste 23 de ani) pe termen scurt cursuri de formare.

Conform reglementărilor citate de ziarul Público, cererile trebuie depuse prin acorduri de parteneriat și/sau consorții, iar suma sprijinului poate varia între 2 milioane EUR și 40 milioane EUR pentru perioada 2021-26.
Printre obiectivele menţionate se numără promovarea unei participări mai mari a tinerilor la învăţământul superior şi reducerea abandonului şcolar.

Potrivit anunțului, „alianțele/programele ar trebui să conțină măsuri concrete de atenuare a inegalităților, fie din punct de vedere economic, care urmăresc să încurajeze intrarea în învățământul superior a studenților din teritorii defavorizate, fie din punct de vedere al sexului, care încearcă să încurajeze intrarea studenților de la femelă sex în zonele STEAM”.

În scrisoarea trimisă rectorilor universitari şi preşedinţilor politehnici, Monteiro le cere să încerce să folosească „această oportunitate pentru a creşte rata de participare a fetelor şi femeilor în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor”.