Potrivit unui comunicat de presă al executivului comunitar, Portugalia a respectat parţial hotărârea, desemnând 61 de situri de importanţă comunitară drept zone speciale de conservare, „dar nu a adoptat încă planurile de gestionare corespunzătoare, inclusiv obiectivele şi măsurile de conservare”.

Portugalia are acum la dispoziție doar două luni pentru a răspunde la scrisoare și pentru a lua măsurile necesare, în caz contrar Bruxelles poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene și poate solicita sancțiuni financiare.

Hotărârea, emisă la 5 septembrie 2019, în urma unui proces de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a considerat că „prin nedesemnarea ca zone speciale de conservare a 61 de situri de importanță comunitară recunoscute de Comisia Europeană prin Decizia 2004/813/CE a Comisiei din 07 din decembrie 2004 [...] și prin neadoptarea măsurile de conservare necesare care îndeplinesc cerințele ecologice ale tipurilor de habitate naturale [...] Republica Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile” în temeiul Directivei Habitate.