Aici vom vorbi despre viza numită D7, care oferă un statut de rezidență pe termen lung în Portugalia pentru pensionari și cetățeni din afara UE, care intenționează să se mute în Portugalia și pentru cei care primesc un venit pasiv rezonabil și regulat.

Unele dintre beneficiile acestui tip de VISA sunt: dreptul de a trăi, de a lucra, de a studia sau de a înființa o afacere în Portugalia; Reunificarea familiei; Bucurați-vă de un sistem calificat și accesibil de îngrijire a sănătății.

Cerințe principale

Principalele cerințe pentru o cerere de succes sunt: cetățenii străini trebuie să aibă pentru intrare, ședere sau ședere pe teritoriul portughez mijloace de subzistență, pentru a putea dovedi că candidatul are venituri stabile și regulate, care sunt suficiente pentru nevoile de bază ale resortisantului străin și, în cazul în care aplicabil, familia sa, și anume pentru întreținere, locuință, îngrijire medicală și igienă; în cazul unui cetățean străin pensionat, prin intermediul documentelor oficiale care atestă venitul respectiv, precum și garanția primirii sau disponibilității altor venituri pe teritoriul național; și în cazul străinilor cetățenii care trăiesc din venituri din active, proprietăți intelectuale sau aplicații financiare, printr-un document oficial care să dovedească investițiile financiare și valoarea acestor venituri, precum și disponibilitatea acestora în Portugalia.

Candidatul principal pentru viză poate include membrii familiei aflate în întreţinere în cererea lor: un soţ, un copil minor sau incapabil, copii singuri mai mari de 18 ani, care studiază într-o instituţie de învăţământ din Portugalia; părinţii aflaţi în întreţinere ai solicitantului principal sau ai soţului/soţiei acestuia.

Odată ce o cerere a fost aprobată, solicitanților li se eliberează un card de rezidență portughez care este valabil timp de doi ani. Pentru a menține reședința, cardul trebuie reînnoit la sfârșitul celui de-al doilea an, la care va fi emis un card de rezidență de trei ani. După cinci ani de rezidență încheiată, candidatul poate solicita reședința permanentă sau poate solicita cetățenia portugheză atât timp cât îndeplinește toate cerințele, inclusiv cunoașterea suficientă a limbii portugheze și dovada absenței condamnării, prin prezentarea unui cazier judiciar de către serviciile portugheze competente și serviciile competente ale țării de naștere și ale țărilor în care au avut reședința, cu condiția ca acesta să locuiască acolo după împlinirea vârstei de răspundere penală.

Ședere minimă

Rețineți că cerința minimă de ședere în Portugalia pe care candidatul trebuie să o îndeplinească este de șase luni consecutive sau opt luni neconsecutive.

Odată rezident portughez, candidatul va trebui să se conformeze obligațiilor fiscale și să depună declarații fiscale în Portugalia, întrucât nu a făcut acest lucru la timp, va duce la plata unor amenzi între 150 și 3 750 EUR, care pot fi majorate cu dobândă.

În

cazul în care întâmpinați probleme sau dificultăți în această chestiune, vă recomandăm să solicitați serviciile și sfatul unui avocat care vă va ghida pe parcursul întregului proces.