Scăderea veniturilor din primul an al pandemiei a împins Portugalia pe poziția a opta pe lista țărilor europene cu cel mai mare risc de sărăcie și excluziune socială în 2021, potrivit datelor Eurostat.

Deteriorarea poziției relative naționale are loc după ce rata națională a crescut la 22,4% în ultimul sondaj național privind veniturile și condițiile de viață, peste 2,3 milioane de persoane trăind sub pragul sărăciei, în condiții de deprivare materială severă sau cu legături slabe cu piața muncii care îi plasează într-o situație de excluziune socială, potrivit datelor publicate la începutul acestui an de INE.

Rata sărăciei, care acoperă doar persoanele cu venituri sub pragul sărăciei (554 de euro net lunar), a crescut la 18,4%, acoperind 1,9 milioane de persoane.

Rata sărăciei și a excluziunii sociale a crescut cu 2,4 puncte procentuale, iar rata sărăciei cu 2,2 puncte procentuale în Portugalia, în date care reflectă condițiile familiilor în 2020.

Creșterea de 2,4 puncte a ratei sărăciei și excluziunii în Portugalia reprezintă cea mai gravă înrăutățire a condițiilor familiilor din blocul european, unde, în ciuda efectelor pandemiei, 12 țări au reușit să scoată populația din sărăcie.

România menține cei mai slabi indicatori, cu mai mult de o treime din populație (34,4%) într-o situație de sărăcie sau excluziune socială, urmată de Bulgaria (31,7%), Grecia (28,3%), Spania (27,8%), Letonia (26,1%), Italia (25,2%) și Lituania (23,4%).

Cei mai buni indicatori sunt obținuți de Republica Cehă (10,7%), Slovenia (13,2%) și Finlanda (14,2%).


În medie, pentru bloc, rata sărăciei și excluziunii a crescut la 21,7%, avansând o zecime și acoperind 95,4 milioane de persoane.