Aceste date corespund unei creșteri de 9,0% și, respectiv, 6,7% (+5,0% și +1,8% în august 2023, în aceeași ordine). Creșterea numărului de înnoptări s-a datorat creșterii piețelor nerezidenților (+11,3%, până la 5,9 milioane), în timp ce înnoptările de la rezidenți au scăzut (-3,3%

, până la 2,3 milioane).

Pe piețele externe, Canada și Statele Unite au continuat să iasă în evidență, cu cele mai mari rate de creștere (+33,7% și, respectiv, +23,7%), fiind demn de menționat și piața austriacă (+21,5%). Toate regiunile au înregistrat creșteri ale înnoptărilor, cel mai semnificativ în Nord (+13,5%), în Centru (+12,3%) și în Açores (+9,8%)

.

Ocuparea unităților de cazare turistică a crescut în luna septembrie (+1,0 p.p. până la 57,3% în rata netă de ocupare a paturilor și +1,3 p.p. până la 69,2% în rata netă de ocupare a camerelor). În septembrie, 14,0% din unitățile de cazare turistică au fost închise sau nu au înregistrat oaspeți (10,4% în august

).

În trimestrul III al anului, înnoptările au crescut cu 3,2% (+8,9% în T2), ca urmare a creșterii înnoptărilor de la nerezidenți (+7,2%; +12,9% în T2), piața internă înregistrând o scădere de 4,4% (-0,3% în T2).