Contribuția la profiturile neprevăzute din sectoarele de distribuție a energiei și alimentelor a generat venituri de aproximativ cinci milioane de euro în 2023, potrivit statisticilor privind veniturile fiscale.

Contribuția temporară de solidaritate (CST) pentru sectoarele de retail energetic și alimentar, care a fost plătită pentru prima dată în septembrie anul trecut, nu este individualizată în statisticile veniturilor fiscale și este în schimb inclusă în „alte taxe indirecte”, așa cum indică INE, ca răspuns la Lusa.

Potrivit tabelelor INE, postul „alte impozite indirecte” a înregistrat 5,05 milioane de euro în 2023 — în timp ce în anul precedent, când rata nu exista încă, nu ajunsese la 100 mii euro. Legislativă la sfârșitul anului 2022, Contribuția temporară de solidaritate este calculată după depunerea declarației anuale IRC și a fost concepută pentru a se aplica profiturilor excedentare calculate în perioadele fiscale în scopuri IRC care încep în anii 2022

și 2023.

În scopul aplicării acestei cote (care este de 33%), profiturile excedentare sunt considerate a constitui parte din profiturile impozabile, pentru fiecare dintre perioadele fiscale care depășesc creșterea corespunzătoare de 20% în raport cu profiturile impozabile medii în cele patru perioade fiscale începând din anii 2018 - 2021.

Jerónimo Martins, după cum a raportat Público la începutul lunii martie, a plătit 700.000 de euro în profituri extraordinare pentru exercițiul financiar 2022.