Portugals sju största banker har avbrutit 24,4 miljarder euro i återbetalningar av företagslån fram till september 2021 inom ramen för ett system för att undvika ett hopp i dåliga lån. Centralbanken sade att de banklån

moratorier motsvarade 32% av de sju bankernas totala kredit.I september förlängde Portugal upphävandet av återbetalningar av lån, som kan tillämpas på banklån till företag och familjer,

inklusive hushållslån, med ytterligare sex månader fram till september nästa år.