Portugals största banker pausar en tredjedel av återbetalningarna av lån från företag

Av TPN/Lusa, in Business · 19-12-2020 08:00:00 · 0 Kommentarer

24,4 miljarder euro i företagets lån återbetalningar avbryts fram till september 2021

Portugals sju största banker har avbrutit 24,4 miljarder euro i återbetalningar av företagslån fram till september 2021 inom ramen för ett system för att undvika ett hopp i dåliga lån. Centralbanken sade att de banklån

moratorier motsvarade 32% av de sju bankernas totala kredit.I september förlängde Portugal upphävandet av återbetalningar av lån, som kan tillämpas på banklån till företag och familjer,

inklusive hushållslån, med ytterligare sex månader fram till september nästa år.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.