Vaccinationer var tillgängliga den 5 juli för personer mellan 18 och 29 år.

Självplanering är dock möjlig först från och med 27 års ålder.

Med hjälp av självplanering kan man välja plats och datum för vaccinering och sedan få ett sms-meddelande som bekräftar dag, tid och vaccinationscentral. Bekräftelse av tidsbeställningen kräver att ett svar skickas på SMS:et.

Efter fas 2 av vaccinationsplanen och ett ökat antal vacciner som Portugal fått, togs portalen för självbokning i bruk den 23 april för personer som är 65 år och äldre, och har sedan dess blivit tillgänglig för bokningar för åldersgrupperna 50, 40 och 30 år.

Enligt den senaste veckorapporten om vaccinationer som DGS har publicerat har 5 335 683 personer redan fått minst en dos och 3 295 132 personer har fullständig vaccination, vilket motsvarar 32 procent av befolkningen.

Länk till vaccinationsschema