Enligt det senaste idealista prisindexet steg priserna på bostäder att köpa i Portugal med 8,4 procent på ett år, om man ser till uppgifterna från september 2021 och samma månad förra året. Uppgifterna visar att i slutet av september 2021 kostade det 2 266 euro per kvadratmeter (m2) att köpa ett hus, med hänsyn till medianvärdet.


Höga och låga priser

Under det senaste året har fastighetspriserna stigit i alla regioner, med den autonoma regionen Madeira i topp med en ökning på 17,4 procent. Därefter följer Lissabons storstadsområde (10,1 procent), Algarve (7,9 procent), centrum (7,8 procent), norr (7,1 procent), Alentejo (5,8 procent) och den autonoma regionen Azorerna (4,7 procent).

Sammantaget fortsätter Lissabon att vara den dyraste platsen att köpa en fastighet i Portugal med ett genomsnittligt pris på 3 252 euro per kvadratmeter, medan Algarve också fortsätter att vara ett populärt val och driver upp priserna till 2 527 euro per kvadratmeter. Det näst dyraste området är norr (1 914 euro per kvadratmeter) följt av den autonoma regionen Madeira (1 872 euro per kvadratmeter). I andra änden av skalan finns den autonoma regionen Azorerna (1 044 m2), Alentejo (1 088 m2) och Centrala (1 168 m2), som alla är de billigaste regionerna i Portugal.


Prishöjningar och prissänkningar

Av de distrikt som analyserats av idealista sågs de största ökningarna i Vila Real (19,9 procent), Ilha da Madeira (17,4 procent), Évora (14,7 procent), Setúbal (12,5 procent), Aveiro (12,4 procent), Lissabon (10,2 procent), Leiria (9,5 procent), Porto (8,4 procent), Faro (7,9 procent) och Santarém (6,6 procent).

Det har dock funnits vissa områden i Portugal där priserna har sjunkit under det senaste året. Huspriserna sjönk i Portalegre (-5,9 procent), Bragança (-1,7 procent), Guarda (-1,2 procent) och Ilha do Pico (-1,1 procent).