Enligt en rapport från Idealista lockar Uptown, Central och Quintinhas, de tre fastighetsprojekt som Vilamoura World (VW) har på gång i Vilamoura, många investerare.

Britterna stod för 17 procent av köpen och fransmännen för 6 procent, men även köpare från USA, Brasilien och Japan sticker ut, avslöjar företaget och tillägger att det är 15 olika nationaliteter av köpare som har investerat.

"Den utmärkta stadsinfrastrukturen och tjänsterna, inklusive en internationell skola, rid- och tenniscenter, flera golfbanor och en småbåtshamn med mer än 800 förtöjningsplatser, tillsammans med mycket behagliga väderförhållanden även på vintern, bekräftar Vilamoura som ett klart alternativ för bosättning och långvariga vistelser", avslöjar VW i ett uttalande.

Miguel Palmeiro, administratör på VW med ansvar för kommersiell och marknadsportfölj, citerar i dokumentet att det finns "en förändring i vanorna både hos portugiser och utlänningar, vilket understryker trenden mot självanvändning av husen i utvecklingen av Central och Uptown, oavsett om det är permanent eller tillfälligt".

Uptowns 31 bostäder och radhus är helt sålda, medan Central bara har fyra av sina 41 fastigheter kvar att sälja. Quintinhas, ett projekt med 25 tomter på 2 500 kvadratmeter (m2) och som gör det möjligt att bygga hus med ytor på mellan 400 och 550 m2, har 92 procent sålts.