Algarves biomedicinska centrum (ABC) uppger att inrättandet av detta nya servicecenter är resultatet av ett partnerskap med teleoperatören Altice, som äger driften av SNS24-linjen.

Enligt samma enhet ska det framtida callcentret i Alentejo-staden, med "150 sjuksköterskor" och som ska vara i drift "i början av januari", "stärka kapaciteten" för denna telefonlinje.

ABC:s ordförande Nuno Marques uppgav att de två enheterna beslutat att gå vidare med skapandet av det nya SNS24-servicecentret så att "denna linje bibehåller den servicekvalitet som den alltid har haft".

"Det är när vi har en ökning av antalet fall [av covid-19] som linjen är ännu viktigare, eftersom den alltid är den första kontakten med den nationella hälso- och sjukvården (SNS)", betonade tjänstemannen.

Nuno Marques påpekade att SNS24-linjen, förutom att ge "svar till personer med covid-19 eller kontakter med positiva fall" av sars-CoV-2-viruset, som orsakar sjukdomen, även betjänar "andra situationer".

Ordföranden för ABC betonade att detta callcenter, som ligger i anläggningar som Altice redan har i staden Beja, kommer att börja fungera under första eller andra veckan i januari nästa år.