Mellan den 20 december 2021 och den 3 januari 2022 diagnostiserades 178 569 nya fall av Covid-19. Om man ser tillbaka ett år fanns det 55 467 nya fall under samma period, en ökning med 200 procent.

Jämfört med förra året finns det dock för närvarande en stor minskning i förhållande till antalet personer som läggs in på sjukhus: mellan den 20 december 2020 och den 3 januari 2021 var det genomsnittliga antalet inlagda på sjukhus 2 925,2 personer, med en lägsta nivå på 2 754 den 25 december och en högsta nivå på 3 158 den 21 december.

När det gäller dödsfall som tillskrivs Covid-19 är minskningen ännu mer uttalad: Mellan den 20 december 2021 och den 3 januari i år var det genomsnittliga antalet dödsfall per dag 14,8, vilket är 79,2 % mindre än genomsnittet på 71,4 dödsfall per dag under samma period för ett år sedan.

Under denna period mellan 2020 och 2021 var den dag med flest dödsfall som tillskrivs sjukdomen, den 23 december, med 89 dödsfall, medan den dag med flest dödsfall under de senaste femton dagarna var den 1 januari, med 21 dödsfall.