Höjningen är enligt företaget till för att täcka den oväntade och fortsatta prisökningen på de viktigaste kostnadsfaktorerna, såsom el, naturgas, kemikalier, förpackningsmaterial och logistik.