Under december införde många EU-länder nya reserestriktioner, däribland Portugal, vilket ledde till ytterligare en minskning av antalet kommersiella flygningar, men Portugal klarade sig bättre än EU som helhet.

De kommersiella flygningarna i Portugal minskade med 13,9 procent i december jämfört med perioden före pandemin. Denna nedgång var dock lägre än genomsnittet i Europeiska unionen (EU), som uppvisade en nedgång på 23,9 procent under den sista månaden av 2021 jämfört med december 2019, enligt uppgifter från Eurostat.

I absoluta tal uppgick antalet kommersiella flygningar i EU till 383 720 i december 2021, jämfört med 166 990 i december 2020 och 504 270 i december 2019, konstaterar Eurostat. Detta innebär att antalet kommersiella flygningar bland de 27 under den sista månaden av 2021 ökade med 130 procent jämfört med december 2020, men minskade med 23,9 procent jämfört med nivåerna före pandemin.

Om man tittar på EU:s medlemsstater var de som uppvisade den minsta minskningen av antalet kommersiella flygningar i december förra året jämfört med samma månad 2019 Kroatien (minus 5,7 procent), Grekland (minus 8,4 procent) och Cypern (minus 9 procent). Portugal hade den fjärde minsta minskningen av flygningar mellan de 27 länderna i blocket.

Omvänt var de länder som hade den största minskningen av antalet kommersiella flygningar i december 2021 jämfört med december 2019, en minskning med mer än 40 procent, Tjeckien (minus 40,5 procent) och Österrike (minus 40,8 procent), det senare landet är under tvångsomhändertagande. Resten noterade minskningar på mindre än en tredjedel.

Under hela 2021 visade flygtransportsektorn tecken på en långsam återhämtning, och under det sista kvartalet noterades de värden som hittills legat närmast siffrorna före pandemin: minus 30,1 procent i oktober, minus 25,7 procent i november och 23,9 procent mindre i december.