Kundtjänst verkar här vara ett främmande begrepp, och när en produkt eller tjänst väl har betalats är det djävulens eget jobb att få tillfredsställelse när saker och ting går fel. Ett undantag från detta fenomen är Leroy Merlin vars kundtjänst, har jag upptäckt, är exceptionell (jag måste förklara att jag inte har några aktier i detta företag!). Detta företag verkade från början förstå att en nöjd kund helt enkelt betyder att de kommer tillbaka igen. Som jämförelse skulle jag inte sätta min fot i en Worten-butik.

Tack och lov för DECO och AFPOP, utan vilka vår enda utväg skulle vara att fylla fickorna på juristerna, som tydligen verkar vara en lag för sig själva!

När kommer företagen här att inse att det ligger i deras långsiktiga intresse att se till att kundvården är kontinuerlig? Det kan vara skillnaden mellan att deras vinster ökar eller att de går i konkurs. Vissa verkar göra det till sin uppgift att gå i konkurs!

Ken Butterfield,

Via e-post