"Med tanke på de växande svårigheterna inom jordbrukssektorn, anser CNA att det är nödvändigt att stärka jordbruksministeriet för att försvara jordbrukarnas och familjejordbrukets inkomster och garantera medborgarnas tillgång till kvalitetslivsmedel", heter det i ett uttalande.

Förbundet sade att ökningen av kostnaderna för produktionsfaktorer, de stora detaljisternas "missbruk", sektorns åldrande och ökenspridningen av landsbygden, till vilken torkan nu läggs, är några av de problem som man snarast måste ta itu med.

Dessutom har den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) "stora konsekvenser" för det portugisiska jordbruket, vilket kräver en "särskilt tydlig och stark nationell närvaro".

För CNA är detta endast möjligt med ett förstärkt jordbruksministerium, som även omfattar skogsbruk och landsbygdsutveckling, med "kompetens, medel och mänskliga resurser" för att stödja familjejordbrukens arbete.

"Ett jordbruksministerium med politisk och institutionell tyngd, med tekniska strukturer och tjänster för att stödja sektorns utveckling, nära jordbrukarna och deras organisationer", betonade han och tillade att tidigare regeringars och EU:s politik har förvärrat sektorns problem.

Han förespråkade därför en bättre jordbrukspolitik som "försvarar jordbruksproduktionen och de nationella skogarna som en strategisk sektor och en garanti för suveränitet".