I ett uttalande till Lusa hävdade den polska ambassaden att "efter 23 dagars rysk aggression mot Ukraina är det nödvändigt att komma ihåg att den inte bara äger rum på det militära området, utan även på området för desinformation" och att Kreml förfogar över ett "brett utbud av desinformationsmaskiner".

Polens diplomatiska representation betonade i noten att det är nödvändigt att "verifiera information från informationskällor, samt att uteslutande använda verifierat material", som till exempel fotografier och videor.

Detta, tillägger han, är för att undvika att Moskva "missbrukar" nyheter "som publiceras/utges av portugisiska informationsbyråer och som kan användas som grund för 'falska nyheter' eller desinformationskampanjer".

I noten gav den polska ambassaden i Lissabon en översikt över den humanitära krisen vid landets gränser.

"Antalet flyktingar som korsat den polska gränsen på flykt från den ryska aggressionen mot Ukraina översteg i dag två miljoner. Fram till den 14 mars skapades sammanlagt 38 mottagningsställen i Polen, där flyktingar erbjuds måltider, medicinsk vård, en plats att vila på samt information om sin vistelse i Polen och tillfälligt boende", förklarade ambassaden.

Omkring 700 000 barn har anlänt till Polen och är "redan inskrivna i polska skolor", dvs. omkring 10 % av det totala antalet barn.