"Regeringen har som mål att [...] fram till 2026 öka andelen förnybar energi i elproduktionen till 80 procent, vilket innebär att det fastställda målet tidigareläggs med fyra år", står det i det program som överlämnades av vice parlamentsminister Ana Catarina Mendes till ordföranden för republikens församling, Augusto Santos Silva.

Regeringen har dessutom för avsikt att öka andelen förnybar energi i den slutliga bruttoenergiförbrukningen till 47 % till 2030.

För närvarande står förnybar energi för 58 % av elproduktionen.

"Portugal har slagit världsrekord i auktioner för solenergi, och det kommer att vara möjligt att om fem år förutse uppfyllandet av de mål som fastställts i den nationella energi- och klimatplanen 2030 (mål för penetration av förnybar energi som planeras för 2030)", står det i dokumentet.

Den biträdande ministern för parlamentariska frågor, Ana Catarina Mendes, överlämnade i dag programmet för den XXIII:e konstitutionella regeringen till presidenten för republikens församling, Augusto Santos Silva.

Den formella överlämnandet skedde i parlamentets besöksrum strax före kl. 12.30, i det format som vanligtvis sker vid överlämnande av statsbudgetar.

Programmet godkändes vid ministerrådets första möte i torsdags och kommer att diskuteras i parlamentets plenum den 7 och 8 april.