Enligt Our World in Data hade Portugal i genomsnitt 995 nya dagliga fall per miljon invånare, vilket är högre än det europeiska genomsnittet på 819 och världsgenomsnittet som ligger på 110.

I Europeiska unionen har Cypern det högsta genomsnittet med 1 920 nya fall per miljon invånare, följt av Frankrike (1 850), Tyskland (1 340), Luxemburg (1 270) och Österrike (1 150).

Globalt sett, och om man endast beaktar länder eller territorier med mer än en miljon invånare, har Sydkorea det högsta genomsnittet för denna indikator (2 590), följt av Cypern, Frankrike, Australien (1 710) och Nya Zeeland (1 570).

När det gäller nya dödsfall per miljon invånare som tillskrivs sjukdomen har Portugal ett dagligt genomsnitt på 2,3, vilket är något lägre än det genomsnitt på 2,4 som Vår värld i data registrerade för två veckor sedan.

Europeiska unionens genomsnitt för denna indikator är 1,8 och världsgenomsnittet är 0,3.