Våra två huvudtalare representerade två mycket olika synsätt på ämnet hållbar energi. På ena sidan bordet stod en mycket framgångsrik amerikansk serieentreprenör, Jeffrey Mayer, som har startat ett otal företag inom sektorn, och på andra sidan bordet stod Portugals unga och dynamiska statsminister för energi och miljö, João Galamba.

När de båda talarna presenterade den amerikanska och portugisiska strategin blev det tydligt att likheterna mellan de två strategierna var större än skillnaderna, med regeringar som ger generöst stöd i tidiga faser av utvecklingen av ny teknik, vilket snabbt ersätts av investeringar från den privata sektorn så snart kostnaderna blir konkurrenskraftiga, vilket är fallet i dag för vindkraft och solenergi.

Talarna betonade också den snabba tillväxten inom sektorn för hållbar energi, i USA och Europa, som de ansåg inte skulle äventyras allvarligt av att Europa måste ersätta rysk olja och gas till följd av kriget i Ukraina. Diskussionen var livlig, särskilt när det gällde kärnkraftsalternativet, som försvarades energiskt av en åhörare. Minister Galamba insisterade på att den verkliga kostnaden för nya kärnkraftsanläggningar gjorde den ekonomiskt okonkurrenskraftig.