300 ton mat donerades till livsmedelsbanken (BA) mot hunger i Porto under matinsamlingskampanjen som ägde rum under helgen den 28-29 maj.

Initiativet stöddes av 3 000 frivilliga, som var fördelade på de 314 super- och hypermarknaderna i Portodistriktet. Volontärerna ansvarade också för insamling, sortering och lagring av de donerade produkterna i Porto Food Banks lager i Perafita. Bland de mest insamlade produkterna fanns ris (73 ton), pasta (64 ton), mjölk (63 ton), grönsakskonserver (23 ton) och kex (17 ton), bland andra icke-förstörbara livsmedel.

António Cândido da Silva, ordförande för BA, säger: "Under de svåra tider som världen genomgår - vilket direkt återspeglas i priset på livsmedel och andra nödvändiga varor - visar dessa siffror utan tvekan att det finns en solidarisk anda i samhället och en enorm vilja att hjälpa andra".

"På livsmedelsbankens vägnar i Porto vill jag tacka alla dem som återigen svarat på vår vädjan och som genom att donera livsmedel eller stödja oss genom frivilligt arbete har gjort det möjligt för oss att fortsätta att hjälpa de mest behövande, särskilt i de tider som vi tyvärr står inför", tillade han.