Vid en genomgång på huvudkontoret för den nationella nödsituationen och civilskyddsmyndigheten (ANEPC) i Carnaxide, där man gjorde en inventering av den bränderna i Portugal, tillade kommendörkapten André Fernandes att det under torsdagen fanns 91 bränder på Portugals fastland, varav 84 snabbt kunde lösas.

Det tog mer än en och en halv timme för sju andra att lösa dem. och tre av dessa var fortfarande aktiva i dag, i Benespera och Guarda, i Marzagão, i kommunen Carrazeda de Ansiães (distriktet Bragança), och i Ourém, i Santarém, efter att branden i Sever do Vouga hade som hade konstaterats vara släckt, i dag vid lunchtid.

Brandbekämpningen i Ourém "utvecklas positivt", med 439 brandmän. personal, 135 fordon och tre luftfarkoster i drift.

I Guarda är den högra delen av branden i Benespera fortfarande kvar. med 90 % av branden under kontroll och den återstående brandomkretsen var under kontroll. 225 personer i operativ tjänst, med stöd av 80 fordon och en flygplanshelikopter. en flygstyrka.

Branden i Carrazeda de Ansiães har två aktiva fronter och var ett bekymmer för räddningstjänsten "på grund av dess omfattning och framför allt för att den ligger i ett område som är svårtillgängligt för fotgängare", säger André Fernandes, och konstaterade att branden bekämpades av 226 operativa, 73 fordon och fyra luftfarkoster.

André Fernandes framhöll att det hittills har skett följande mindre skador, men inget som är relevant när det gäller skador eller skador i de kampen mot dessa bränder.