"[I och med Covid-19-pandemin] tvingades företagen att att göra sig av med en stor del av sin flotta för att minimera kostnaderna. Med den nuvarande återhämtning och problemet med avbrott i distribution och försörjning och distributionskedjorna har de mycket svårt att ersätta flottan", motiverade den Berta Cabral, regionsekreterare för turism.

Tjänstemannen förklarade att man har för avsikt att genomföra "en övergångsordning som gör det möjligt att använda dessa fordon [med mer än fem år] av biluthyrningsföretag under ett år, som kan förlängas med ytterligare ett år. år".

I den nuvarande lagstiftningen fastställs "att endast fordon som är högst fem år gamla, räknat från dagen för den första registreringen, får användas i 'hyrbilsverksamheten', och denna gräns kan undantagsvis förlängas i undantagsfall för perioder på ett år, till högst två år, efter inspektion av fordonet. respektive fordon".

Berta Cabral avslöjade att åtgärden förväntas omfatta följande 800 fordon från de 161 biluthyrningsföretag som finns i regionen.