"Under 14 av de senaste 20 åren har vi registrerat ett nederbördsunderskott jämfört med perioden 1970/2000, en situation som gynnar uppkomsten av perioder då fastlandet kommer att hamna i de högsta klasserna av meteorologisk torka och följaktligen jordbruks- och vattentorka".

När det gäller den torka som landet genomgår, där 55 procent av fastlandet befinner sig i en allvarlig torka och 45 procent i extrem torka, varnar IPMA för att under vissa av de senaste meteorologiska torkaperioderna varar torrperioderna längre.

Om man tar hänsyn till det hydrologiska året, som löper från den 1 oktober till den 30 september följande år, är det innevarande året det näst torraste någonsin (sedan 1931, då man började sammanställa uppgifter), endast överträffat av det hydrologiska året 2004/2005.

Om man tar hänsyn till siffrorna mellan januari och juli (kalenderår) noterar IPMA att det torraste året var 2005, följt av 2012, så detta är det tredje torraste året sedan 1931.

I juli förra året var nästan 40 procent av fastlandet normalt och resten hade mild, måttlig eller svår torka. Situationen försämrades i augusti (22 % av territoriet) men förbättrades under de två följande månaderna. Från och med november försämrades situationen avsevärt, endast 8,1 % av territoriet befann sig då i ett tillstånd som ansågs normalt, vilket i december sjönk till 6,3 %, dvs. det blev ännu värre.

Från och med januari i år har hela kontinenten gått in i en torkperiod fram till i dag. Sedan dess har extrem torka och svår torka dominerat, med undantag för mars och april då torkan var övervägande måttlig.

Enligt IPMA:s källa är det en "återkommande situation" att områden på kontinenten har drabbats av torka sedan början av det hydrologiska året, särskilt i den södra regionen.

I år låg nederbörden i mars månad över det normala, både i den norra regionen (cirka 130 procent) och i den södra regionen (cirka 200 procent).

Enligt IPMA har man till och med registrerat regn varje månad i hela territoriet under det pågående hydrologiska året.

"Det som händer är att värdena är mycket låga jämfört med vad vi anser vara normalt, det vill säga en obetydlig mängd nederbörd när vi befinner oss i en situation med ihållande nederbördsunderskott".