Enligt det nationella statistikinstitutet (INE): "Det är en av de viktigaste faktorerna för att minska de ekonomiska utgifterna för hushållen i landet som har en stor betydelse för att minska de ekonomiska utgifterna.

Från april till juni avtog de inhemska hushållens slutliga konsumtionsutgifter för icke-varaktiga varor och tjänster till en förändringstakt på 4,2 % på årsbasis, "vilket delvis återspeglar en baseffekt, eftersom det under första kvartalet 2021 fanns flera åtgärder är i kraft för att bekämpa pandemin som betingade den ekonomiska aktiviteten".