"Jag kan tänka mig och känner att detta inte är det bästa svaret. Vi är ett fattigt land och vi måste veta hur vi ska hantera våra begränsningar", sade ordföranden för EAPN Portugal, prästen Jardim Moreira, till Lusa.

Enligt prästen Jardim Moreira har regeringen "för första gången" tittat på portugisiska familjer.

"(...) Det är i familjen som problemen delas och där alla delar med sig av sina tillgångar och svagheter (...) Det finns en ny syn på medelklassen och familjen som helhet", sade han.

För Jardim Moreira är det grundläggande "att vidta strukturella åtgärder med utgångspunkt i genomförandet av den nationella strategin mot fattigdom".

"Trots att det inte är idealiskt och att det inte är ett enormt svar - ett mycket generöst svar - (...) anser jag att det är ett första ingripande [från regeringen] och jag hoppas att utvärderingen av denna åtgärd kan korrigeras i det som behöver korrigeras (...)" så att det finns en "balans i det portugisiska samhället", underströk han.

"Det måste finnas ett organiserat nationellt strukturellt svar för de fattigaste, för annars går vi alltid runt med plåster på såren och vi kan inte förändra människors liv när det gäller sociala frågor och fattigdom i Portugal", tillade han.

Premiärminister António Costa presenterade den 5 september, efter ett extrainsatt möte i ministerrådet, de extraordinära åtgärderna för att stödja familjer för att mildra effekterna av inflationen.

Detta åtgärdspaket omfattar bland annat en extraordinär utbetalning på 125 euro till varje icke-pensionerad medborgare med en inkomst på upp till 2 700 euro brutto per månad och en tilldelning av 50 euro till alla familjer för varje barn upp till 24 år som de har i sin vård.