Mer än hälften av portugiserna kommer att få 125 euro i oktober. Enligt finansministern är syftet att återföra inkomster till skattebetalarna och gäller alla som deklarerat inkomster på upp till 37 800 euro år 2021, oavsett hur inkomsterna har erhållits - antingen genom ett arbete eller genom hyror.

Totalt kommer 5,8 miljoner människor att få detta stöd, som kommer att kosta staten cirka 725 miljoner euro, och som kommer att betalas ut en enda gång, och i vissa familjer kan det ackumuleras med annat stöd, t.ex. barnbidrag (50 euro per barn).

Det belopp på 125 euro som staten ska betala kommer inte att beskattas, så samma belopp kommer att hamna på skattebetalarnas konto. Garantin gavs av Fernando Medina, som förklarade att stödet inte kommer att vara föremål för skattemässig beskattning.

Även om ministern försäkrar att dessa fall är exceptionella, till exempel att unga människor som började arbeta 2022 inte får det. I det fallet, klargjorde Fernando Medina, kommer de 125 euro inte att betalas ut, utan i stället ges stödet på 50 euro till föräldrarna till den nu arbetande som förra året betraktades som ett beroende barn.

För att få detta stöd bör portugisiska skattebetalare vara uppmärksamma på de internationella bankidentifikationsnummer (IBAN) som finns på webbplatserna Segurança Social och Finanças , och uppdatera dem om de inte är korrekta.