I meddelandet förklarar kommunen Valença, i distriktet Viana do Castelo, att "befolkningens åldrande är ett fenomen som för närvarande är alltmer närvarande i samhället" och att "tendensen till en ökning av den äldre befolkningen är ett av de mest påtagliga dragen i det portugisiska samhället".

"Portugal tillhör den grupp europeiska länder som har den högsta åldersutvecklingen, och vår kommun har följt denna demografiska trend", står det i dokumentet.

Enligt kommunen "är det med detta porträtt, av ett åldrande land, som det blir nödvändigt att skapa svar och strukturer som minimerar effekterna av isolering, ensamhet och bristen på familjestöd och som samtidigt skapar förutsättningar för att de ska kunna stanna längre i sin omgivning, vilket främjar deras aktiva åldrande".

"Valença kommun har i samarbete med institutioner i området skapat en stödåtgärd på hemteleassistansnivå. Denna åtgärd kommer att göra det möjligt för enskilda personer som befinner sig i en nödsituation när det gäller hälsa, säkerhet eller helt enkelt ensamhet att omedelbart kontakta, via en nödknapp, de medel som behövs för att lösa problemet", fortsätter kommunen.

Enligt Valenças stadshus kommer denna tjänst "att göra det lättare för människor att stanna kvar i sin naturliga miljö och med livskvalitet".